DEMINERALIZACJA MEDIÓW ŻYWICZNYCH W WYMIANIE JONOWEJ

Wymiana jonowa jest procesem opartym na zdolności żywicy do wchłaniania i gromadzenia się jonów zawartych w bardzo rozcieńczonych roztworach. Proces wymiany jonowej jest szczególnie zalecany do obróbki rozcieńczonych roztworów soli metalicznych.

Klasycznym zastosowaniem jest umieszczenie/ włączenie w obiegu zamkniętym (recyrkulacja ) w wodach myjących z urządzeń do obróbki u wykończenia metali. Klasyczna oczyszczalnia dostarcza wodę w sposób stały i równomierny, zachowując przy tym wysokie standardy jakościowe (<30 ms): poprzez przemywanie materiałów metalowych do przetwarzania demineralizowaną wodą można uniknąć osadu soli na obrabianych elementach.

Należy również uwzględnić, iż zużycie wody w tym przypadku zmniejsza się i jest ograniczone do ilości wody niezbędnej do zastąpienia strat na odparowanie, transport oraz dla niezbędnego funkcjonowania żywic ponownej generacji.

Przyrządy do pomiaru przewodności elektrycznej posiadają funkcję wyświetlania i ostrzegania. Wyczerpywanie się żywic jest sygnalizowane przez wzrost przewodności elektrycznej. Gdy wartości dopuszczalne określone wcześniej zostają osiągnięte, lampki ostrzegawcze akustyczne i sygnały są aktywne, system może automatycznie odczepić, wyłączyć (uwolnić) filtry i tym samym przekierować strumień wody do zbiornika zapasowego, który jest umieszczony równolegle.

Ten rodzaj urządzeń, tak jak poprzednie, dostarczane mogą być w standardowej formie bądź w zależności od indywidualnych potrzeb klienta( wykonane z elementów modułowych bądź wstępnie zmontowanych i przetestowanych ze stali nierdzewnej AISI 304).

Automatyzacja urządzeń prowadzona jest przez wielofunkcyjny zawór scentralizowany (SIATA) lub zmontowany z poszczególnych zaworów pneumatycznych. Nadzór prac i regeneracji faz jest wykonany przez programator elektroniczny z normą SIATA oraz sterownika programowalnego (PLC).

Wszystkie modele dostępne są w trzech różnych wersjach:

  • PLC
  • jonowa
  • SIMPLEX

Każda wersja może być dobrana i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Pomiary i zdolności określone są w zamkniętym obiegu demineralizacji (reflow).
• w zależności od zastosowania może być zastąpione przez środki anionowe słabe.