ODWRÓCONA OSMOZA

Systemy odwróconej osmozy są zalecane do stosowania, gdy istnieje ciągłe zapotrzebowanie czystej wody, przy minimalnych obciążeniach i niskich kosztach związanych z pomocą i obsługą techniczną, jak również konserwacją. Na podstawie jakości wody i zapotrzebowania na czystą wodę indywidualnie dokonujemy obróbki wstępnej, która po obróbce wtórnej często okazuje się niezbędna. Tym samym system odwróconej osmozy może być zintegrowany z odpowiednim sprzętem do obróbki wstępnej , jak zmiękczanie, filtracja i systemy dozowania. Dla obróbki wstępnej mogą zostać zainstalowane filtry ze złożem mieszanym żywic jonowymiennych. Proces ten opiera się na użyciu półprzepuszczalnej membrany, która przepuszcza wodę utrzymując 99-99,7% jonów zawartych w niej samej. Osmoza jest zjawiskiem naturalnym, w którym pomiędzy dwoma rozwiązaniami dla różnych stężeń wyodrębniana jest półprzepuszczalna membrana, gdzie woda ma tendencję przechodzenia z roztworu bardziej rozcieńczonego do bardziej skoncentrowanego. Odwrócenie osmozy to z kolei proces oddzielenia ciał obcych w wodzie za pomocą membran półprzepuszczalnych, które pozwalają na przejście wody, przy jednoczesnym utrzymaniu stopionych soli, koloidy i bakterii. Tę procedurę otrzymano przez przyłożenie do stężonego rozworu większego ciśnienia niż ciśnienie osmotyczne, które odwracają przepływ przez membranę uzyskując separację między rozpuszczonymi solami i wodą. W przeciwieństwie do innych typów filtracji, gdzie cała woda przenika przez filtr w odwróconej osmozie następuje "styczna" filtracja' w tej filtracji występują dwa strumienie ewaluacji od systemu: "skoncentrowany", który zawiera zanieczyszczenia, które są odrzucane i nie przechodząc przez membranę i "przenikający", który jest wynikiem obróbki.

Skoncentrowany/ stężony jest wysyłany do ścieków w oparciu o obowiązujące normy w sprawie ścieków, gdzie mycie następuje w ciągu, który gwarantuje korzystanie z systemu przed przejściem do prawdziwego mycia. Ścieki mogą być odzyskane z innych wyrobisk, gdzie nie jest wymagana jakość wody. Opisany proces wymaga jedynie pozyskania podstawowej energii niezbędnej do zasilenia pomocy wysokiego ciśnienia.

Systemy zrealizowano zarówno w wersji seryjnej jak i w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. Są one realizowane przez modułowe elementy fabryczne złożone i wstępnie przetestowane na konstrukcji ze stali nierdzewnej INOX AISI 304 (na płazach umieszczony jest panel elektryczny, panel pneumatyczny, system pompy zasilającej, przepływomierze o zdolnościach kontrolnych, filtry, sterownie grup elektro-pneumatyczne). Automatyzacja faz pracy odbywa się poprzez elektroniczny programator standardowy bądź standardowego kontrolera PLC.