ZMIĘKCZACZE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH

Wapń jest obecny w wodzie, ponieważ, przecinając ziemię i skały różnego pochodzenia, rozpuszcza sole mineralne, jak wapń i magnez, stając się wodą "twardą". W przeciwieństwie do innych zanieczyszczeń, które widać gołym okiem, wapień jest niewidoczny, aczkolwiek z upływem jego obecności i działania, wnosi uszkodzenia bezpośrednią uszkadzając rury i kotły. W szczególności problemy spowodowane przez wapień można podsumować: twarda woda potrzebuje większej ilości detergentu; to bezpośrednio powoduje, że włókna tkanin stają się szorstkie przedwcześnie; zmienia się smak żywności, to sprawia, że tracimy energię elektryczną i termiczną; bezpośrednio wpływa to na zmniejszenie efektywności kotłów poprzez tworzenie się osadu na ścianach wewnętrznych, czego efektem staje się problem wymiany ciepła i problemy z konserwacją.

W związku z powyższym Zmiękczacz służy jako skuteczne rozwiązanie przy jednoczesnym wykorzystaniu prostoty działania i rozwiązuje problemy związane z wapniem. Tym samym uzyskane korzyści są oczywiste. Zmiękczacz oparty jest na właściwościach wymieniaczy jonowych, które są zaprojektowane w celu usunięcia niepożądanych/ niechcianych jonów, zastępujące je innymi. W tej obróbce są stosowane żywice jonowymienne, które posiadają grupę działania (NA+) w wymianie na jony Ca2+ i Mg2+ (twardość). Kontakt pomiędzy żywicą wymienną a wodą zachodzi w pojemnikach do ciśnienia zwanych "filtry". Te ostatecznie nie są filtrami mechanicznymi sale rzeczywiście muszą zasilać całkowice przefiltrowaną wodę, ponieważ operacja żywic jonowymiennych może być utrudniona, jeśli substancje w postaci zawiesiny w wodzie osadzą się w łożyskach żywicy. Co więcej, filtry muszą być zaplanowane tak, aby zapewnić jednostajne przejście wody i regenerację przez złoże żywicy. Gdy żywice znajdują się w obecności wody o przynajmniej 10% NA+, mają one tendencję do otrzymywania jonów Ca2+ Mg2+ wznawianie sody jonów: regeneracja w fazie. Podsumowując, można powiedzieć, że zmiękczanie, w związku z tym, jest prowadzone przez silne kationowe żywice, regenerowanych z jednym roztworem chlorku sodu. Regeneracja żywic może się zdarzyć w jednakowym kierunku prądu bądź w przeciwprądzie (pakiety systemy B), które pozwalają na oszczędność wody i soli do regeneracji 40%. Zmiękczanie jest zalecane w przypadkach, gdy twardość jest przyczyną tworzenia się powłoki osadowej lub w procesie ogrzewania, ponieważ wzrost temperatury i sole wapnia i magnezu tworzą osad, który powoduje szkodliwe przyleganie do kotła (tymczasowa twardość)/

Systemy realizowane są zarówno w wersji seryjnej bądź w oparciu o wymagania klienta. Są one realizowane z elementów modułowych wstępnie zmontowanych i przetestowanych na konstrukcji ze stali nierdzewnej INOX AISI 304 ( na płozach umieszczony jest panel elektryczny i pneumatyczny, układ zasilania pompy, przepływomierze możliwości kontroli, filtry etc.). Automatyzacja odbywa się poprzez scentralizowane zawory wielofunkcyjne (SIATA) lub pojedyncze zawory pneumatyczne. Kontrola faz pracy i regeneracja odbywa się poprzez elektroniczny programator standardowy (SIATA) bądź kontroler PLC.

PRZEMYSŁOWY ZAWÓR CENTRALNEGO ZMIĘKCZACZA

 • Czasowe środki zmiękczające (z automatyczną regeneracją czasową).
 • objętościowe zmiękczacze ( z automatyczną regeneracją objętościową)
 • regeneracja zmiękczaczy( z automatyczną regeneracją objętościowego uzupełnienia dwóch zmiękczaczy).

PRZEMYSŁOWY POJEDYNCZY ZAWÓR ZMIĘKCZANIA

 • Czasowe środki zmiękczające (z automatyczną regeneracją czasową).
 • objętościowe zmiękczacze ( z automatyczną regeneracją objętościową)
 • regeneracja zmiękczaczy( z automatyczną regeneracją objętościowego uzupełnienia dwóch zmiękczaczy).

ZMIĘKCZACZE DOMOWE

 • monoblokowe zmiękczacze scentralizowane – zawór z kabiny operatora, czas regeneracji i elektronicznej jednostki sterującej. Opcjonalnie: bypass z mikserem wbudowanym w zaworze
 • monoblok zmiękczający scentralizowany – zwór z kabiny operatora, regeneracja głośności oraz elektroniczna jednostka sterująca wyposażona w zawór zamykający używany podczas regeneracji
 • monoblok scentralizowany zmiękczający, objętościowy/ w czasie alko tylko z określonym limitem regeneracji oraz sterownika elektronicznego operatora. Opcjonalnie: by-pass z mieszaczem twardości wbudowanym w zawór.
 • monoblokowe scentralizowane zmiękczacze z kabiną operatora, regeneracja objętości, objętość/ w czasie alko tylko limit czasu regeneracji i sterownie elektroniczne. Ze sterylizacji żywic podczas regeneracji zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia D.P.R. 443 21712/90 i by- pass z wbudowanym mikserem twardości wbudowanym w zaworze.
 • podwójne środki zmiękczające scentralizowane- z czasową regeneracją i elektroniczną jednostką sterującą. Optymalnie: by-pass z mieszaczem twardości
 • podwójnie scentralizowane zmiękczacze z regeneracją objętościową i elektroniczną jednostką sterującą z zaworem zamykającym używanym podczas regeneracji.
 • podwójny zmiękczasz scentralizowany- zawór z regulacją objętości/ w czasie lub tylko z czasową regeneracją, Opcjonalnie: by- pass z mieszaczem twardości.
 • podwójne zmiękczacze scentralizowane – zawór z objętością, objętość/ w czasie albo tylko z czasową regeneracją i elektryczną jednostką sterującą
 • zmiękczacze dwukolumnowe w alternatywnym automatycznym napełnianiu 24/24 h produkcji, regeneracja objętości i elektryczna jednostka sterująca